KİŞİSEL GELİŞİM KURSLARI ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI
 

OKULUM TEMİZ

OKUL SAĞLIĞI VE TEMİZLİĞİ

 

 

Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 hastalığını pandemi ilan etmesinin ardından Sevinç Eğitim Kurumları Kriz Yönetim Ekibi ve Sağlık Kurulu süreci yakından izledi.  Pandemi ilan edilmesinden önce okulumuzun risk analizi ve eylem planı ‘’Bulaşıcı Hastalıkları Önleme’’ başlığı altında güncellendi. Takip eden pandemi döneminde de risk analizi ve eylem planı okula dönüş sürecini de kapsayacak şekilde güncellendi.

COVID-19 hastalığının pandemi şeklinde devam ettiği bugünlerde, ülkemizde normalleşme hazırlıkları yürütülmeye başlandı. “Okul Sağlığı ve Temizliği El Kitabı” oluşturularak, velilere ve tüm çalışanlarımıza iletildi.  Okul Sağlığı ve Temizliği ile ilgili alınan önemler detaylı olarak sayfanın altında sunduğumuz linkte yer alan Veli El Kitabında yer almaktadır. Alınan önlemleri başlıklar halinde bu bölümde de sunuyoruz.

 

Okullarımızda bir yandan normalleşme çalışmaları devam ederken bir yandan da koruyucu önemler okul ortamını oluşturan tüm paydaşlar tarafından kararlı bir şekilde sürdürülmektedir.

 

Okullarımızda yürütülen tüm hijyen ve temizlik çalışmaları planlama-uygulama-kontrol etme-önlem alma aşamalarında sürekli olarak değerlendirilir. Oldukça dinamik olan pandemi sürecindeki gelişmeler doğrultusunda Okul Sağlığı ve Temizliği El Kitabımız da gerektikçe güncellenecek ve iletişim portalımızdan velilerimize ulaştırılacaktır.

 

Okul Giriş Alanlarında Aldığımız Önlemler

* Okul girişlerinde görünen yerlerde enfeksiyon kontrol önlemlerini hatırlatıcı afişler bulunmaktadır.

* Tüm okul girişlerde düzenli olarak ateş ölçümü yapılmaktadır.

* Ateşi yüksek olanlar içeriye kesinlikle alınmamakta, revire ya da sağlık kuruluşuna yönlendirilmektedir. Ateşi yüksek olan öğrencilerimiz, ateş seviyesi ve klinik bulgularına göre (ateş, nefes almada zorluk, öksürük, tat ve koku kaybı, ishal gibi) revirde ya da gereklilik halinde izolasyon odasında bekletilerek velilerimizle iletişime geçilecektir. Rahatsızlanan çalışanlar, öğretmenler ve öğrenciler “iyileşti ve bulaşıcılığı yoktur” raporu gelene kadar okula alınmayacaktır.

* Ateşi 38.0 derece ve üstü olan öğrencilerimiz okula gönderilmemelidir.

* Servis kullanan öğrencilerimizin ateşleri servislerde, kullanmayan öğrencilerimizin ateşleri okul girişlerinde ölçülecektir.

* Öğrencilerimizin veli tarafından okula getirilip alındığı durumlarda ise olabildiğince 65 yaş altı ve kronik bir hastalığı olmayan kişilerin getirip götürmesi ve bu kişinin aynı kişi olması konusunda yönlendirme yapılacaktır.

* Bina girişlerine hijyen paspasları yerleştirilmiştir.

* Okullarımızın içinde ve yerleşkelerimizde hijyen noktaları oluşturularak bu noktalarda dezenfektan stantları yer almaktadır.

* Okullarımızda zorunlu haller dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir. Paket, evrak ve mal teslimatları okul girişlerinde güvenliğe yapılmaktadır.

 

Okul İçinde Aldığımız Önlemler

* Tüm güncel bilgiler, gelişme ve alınan önlemler okul toplumu ile paylaşılacak olup, öğrencilerimiz okulun açılışıyla birlikte konuyla ilgili bilgilendirilmeye devam edilecektir.

* Tüm öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız maske ve siperlik takmaktadır.

* Tüm yerleşkelerimizde tam zamanlı çalışan Okul Hemşirelerimizden oluşan Sağlık Birimleri bulunmaktadır.

* Yurt dışına seyahat edecek olan öğrenci, veli ve çalışanlarımızdan seyahatten döndükten sonraki ilk 14 gün içinde en yakın sağlık merkezine başvurmaları istenmektedir. Doktor muayenesi sonucunda çalışan/öğrencinin okula devam etmesinde sakınca olup olmadığını belirten sağlık raporu okul yönetimine sunulmaktadır.

* Eğitim Öğretim yılının başında tüm öğrencilerin Sağlık Bildirim Formları, Sağlık Birimlerinde arşivlenerek, özel sağlık durumu olan öğrenciler için gerekirse ilave önlemler alınacaktır. Bu hususları içeren yazılı onam formları tüm velilerimizden istenmektedir.

* Tüm öğrenci ve çalışanlarımızın yakın temasta olduğu kişiler arasında COVID-19 teşhis edilmesi durumunda bu bilgiyi okul yönetimi ile paylaşması zorunludur.

* Virüsle ilgili bilgilendirici poster, maske kullanımı ve hijyene dikkat çeken uyarı posterleri okulun görünür yerlerine asılmış, sosyal mesafenin korunmasına yönelik dikkat çekici çıkartmalar zeminlere yapıştırılmıştır. Korunma ve önlem ile ilgili tüm hatırlatmalar titizlikle sürdürülecektir.

* Tüm çalışanlarımız konu ile ilgili eğitimler almış olup, öğrencilerimize de bilinçlendirme amaçlı eğitimler verilmektedir.

* Okullarımızın rutin temizliği (yemekhane, spor salonları, tuvaletler, derslikler, konferans ve toplantı salonları, servisler vb.) güçlendirilerek, ekstra hijyenik olarak Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği şekilde 1/100 sulandırılmış sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu ile yapılmaktadır.

* Öğrencilerin, sınıflarda yerleri belli olacak ve gruplar karıştırılmayacaktır.

*Her teneffüs sonrası kapı kolları, musluklar ve tuvaletler dezenfekte edilecek, sınıf ve koridorlar havalandırılmaktadır.

* Okullarımızın klima sistemlerinde düzenli filtre bakımları, asansörlerde fan bakımları, servis araçlarının klima filtre bakımları yapılmaktadır.

* Asansörler zorunlu bir durum olmadıkça kullanılması yasaktır.

* Sınıflarımızda öğretmen alanı zemin yönlendirmesi ile belirlenmiştir. Öğretmen ders esnasında belirlenen alanın dışına çıkmayacaktır.

* Okullarımızda tüm öğrenci ve çalışanlarımızın kişisel suluklarını getirmeleri konusunda yönlendirmeler yapılmıştır.

* Revir personelimiz her zaman koruyucu kıyafetler içinde ve dezenfeksiyon kurallarına uyarak hasta kabulü ve müdahalesi yapmaktadır.

* Her yaşa uygun olarak rehberlik çalışmaları yapılıp, çocuklarımızın psikolojisi gözetilerek sosyal mesafeyi koruyabilmeleri için gerekli eğitimler verilmektedir.

 

Yemekhane İçinde Aldığımız Önlemler

* Yemekhane kullanımı yoğunluğu azaltacak şekilde planlanmış, yemekhane içerisinde ve zemininde enfeksiyon kontrol önlem afişleri ve sosyal mesafe belirteçleri kullanılmıştır.

* Yemekhane oturma düzeni çapraz oturma şeklinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenmiştir.

* Açık büfe salata barı kullanılmamaktadır, hijyen kurallarına uygun olarak salatalar tekli kaplar içerisinde servis edilmektedir.

* Tüm yemekhane çalışanlarının önlük, bone, siperlik, maske ve eldiven kullanımı sağlanmaktadır.

* Her kullanım sonrasında masa üstleri ve yemek servis alanlarının temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmaktadır.

* Kişilerin her gün aynı masada, aynı düzende yemek yemelerine dikkat edilerek planlama yapılmıştır.

* Yemekhanelerimiz, öğrenci sayısının sosyal mesafeye uygunluğu açısından dönüşümlü kullanılacak olup, sayı uygunluğunu sağlama konusunda ise yemekhane dışında da yemek servisi hijyen kuralları çerçevesinde saptanmış uygun mekanlarda yapılacaktır.

* Yemekhanelerde ortak kullanımda bulunan tuz ve baharatlıklar kaldırılmıştır.

* Yemekhane personeline hijyen eğitimi verilmiştir.

 

Servis Araçlarında Aldığımız Önlemler

* Servis araçlarının rutin temizliği güçlendirilerek ekstra hijyenik olarak yapılmakta, dezenfektan kullanımına dikkat edilmektedir.

* Araçlarda kolonya/el dezenfektanı hazır bulundurulmaktadır.

* Aksi bildirilene kadar servis araçlarında klima kullanılmamakta, pencereler açılarak servisin sık sık havalandırılması sağlanmaktadır.

* Tüm servis şoförlerinin, servis kullanacak olan çalışan ve öğrencilerimizin servis hizmeti sırasında maske kullanımları zorunludur.

* Öğrencilerin servislerde yerleri belirlenmiştir.

* Öğrencilerimizin sabah servise binerken ateş ölçümleri yapılmaktadır. Ateşi 38.0 derece üzeri olan öğrencilerimiz servise alınmayacaktır.

* Servise binen tüm öğrencilerin her gün kaydı tutulacak olup, COVID-19 tespit edilen öğrenci olduğu takdirde kendisi ile ayni servisi kullanan tüm öğrencilerin 14 gün boyunca izlenmesi için aileye gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

 

Çalışanlarımız ile İlgili Aldığımız Önlemler

* Okullarımızda çalışma bölgelerine göre tüm işleyiş sorumluları belirlenmiş ve kendilerine verilen eğitim ve kontroller MEB kılavuzu ekine göre kayıt altına alınmıştır.

* Tüm çalışma alanlarına hatırlatma amaçlı enfeksiyon kontrol önleme afişleri, prosedürleri ve kullanıcı sayısı belirteçleri asılmıştır.

* Okulda çalışan tüm personel, işlerinin ve çalışma alanlarının gerektirdiği kişisel koruyucu ekipmanları kullanmaktadır.

* Okula dönüş öncesi, tüm çalışanlarımızın okulun kapalı olduğu dönemdeki bulaşıcı hastalıklar ile ilgili sağlık bilgisi sorgulanmıştır.

* Yakın temasta olduğu kişiler arasında COVID-19 teşhis edilen tüm çalışanlarımızın bu bilgiyi okul yönetimi ile paylaşması zorunludur.

* Çay ocağına görevliden başka kimsenin girmesi yasaktır. Öğretmen ofislerine günün belli saatlerinde termoslarla çay ve kahve bırakılmaktadır ve herkes kendi bardağından sorumludur.

Bu önlemlere ek olarak resmi makamlar tarafından bildirilecek hususlar ve alınacak diğer önlemler de değerli öğrencilerimize, velilerimize, öğretmen ve çalışanlarımıza duyurulacaktır.

 

OKUL SAĞLIĞI VE TEMİZLİĞİ VELİ EL KİTABI  

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

KURUMSAL

» HAKKIMIZDA» TANITIM» BAŞARILARIMIZ» KURUCUMUZDAN MESAJLAR» HABERLER» YAYINLAR» YÖNETİM KADROMUZ» FOTOĞRAFLAR» KATALOG» EĞİTİM ÖĞRETİM» VİDEOLAR» KVKK HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SEVİNÇ'TE YAŞAM

» KULÜPLER» REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK» BESLENME» ETKİNLİKLER» ÖĞRENCİ İŞLERİ» ULAŞIM» YAZ KIŞ SANAT SPOR OKULLARI» OKUL REHBERİ» GÜVENLİK» YETENEK VE İLGİ AKADEMİSİ» LITERATÜR» SAĞLIK

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Küçükbakkalköy Mahallesi, Merdivenköy Yolu Caddesi No: 24-38, 34750 Ataşehir/İstanbul

Telefon : +90 216 386 05 05

Email : genelmudurluk@sevinc.k12.tr

modal aç